Дентална клиника от ново поколение

свържете се с нас

Контакти

Имейл

info@balcare.bg

GSM

0879 882 883

Адрес

гр. София, бул. ,, Александър Стамболийски 147'' В

Пишете ни